XE TAY CÔN

Xe máy Yamaha moto R3

Góp 0% 14,816,667 / tháng 177,800,000

Xe máy Yamaha TFX 150

Góp 0% 7,270,667 / tháng 87,248,000

Xe máy Yamaha Exciter Camo 150CC

Góp 0% 4,000,000 / tháng 48,000,000

Xe máy Yamaha Exciter Movistar 150CC

Góp 0% 4,041,667 / tháng 48,500,000

Xe máy Yamaha Exciter RC 150CC

Góp 0% 4,000,000 / tháng 48,000,000

Xe máy Yamaha Exciter GP 150CC

Góp 0% 3,875,000 / tháng 46,500,000

Xe máy Yamaha Exciter MATTE BLACK 150CC

Góp 0% 4,041,667 / tháng 48,500,000