LCD 24 Dell  WIDE CÓ DVI

LCD 24 Dell  WIDE CÓ DVI
Mã sản phẩm: MTQ50191
Thương hiệu: DELL
Giá: 3,366,000 đ

Bạn vui lòng chọn địa điểm nhận hàng để cập nhật giá trước khi đặt mua.


Chọn địa điểm nhận hàng của bạn