LCD 24 Dell  WIDE CÓ DVI 2417

LCD 24 Dell  WIDE CÓ DVI 2417
Mã sản phẩm: MTQ50190
Thương hiệu: DELL
Giá: 4,947,000 đ

Bạn vui lòng chọn địa điểm nhận hàng để cập nhật giá trước khi đặt mua.


Chọn địa điểm nhận hàng của bạn