Thỏa thuận người vay

Điều 1: Các quy định chung

a) Thỏa thuận NGƯỜI VAY này được hiểu là Biên bản thỏa thuận (Sau đây được gọi là “ Thỏa thuận”) giữa NGƯỜI VAY và Mạnh Thường Quân nhằm kết nối nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ, áp dụng khi NGƯỜI VAY sử dụng dịch vụ của Mạnh Thường Quân.


b) NGƯỜI VAY cần đọc kỹ và đồng ý với tất cả các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng ứng dụng Mạnh Thường Quân. Khi đã sử dụng ứng dụng Mạnh Thường Quân (đã đăng ký vay tiền trên ứng dụng Mạnh Thường Quân), có nghĩa là NGƯỜI VAY đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

c) Trừ khi được sự cho phép của pháp luật, không ai được phép mà không có sự đồng ý của Mạnh Thường Quân thực hiện những hành động sau: (1) đặt liên kết từ Ứng dụng khác đến Ứng dụng Mạnh Thường Quân; (2) sao chép, thay đổi hoặc phát tán các nội dung của Ứng dụng Mạnh Thường Quân; (3) kết nối vào Ứng dụng Mạnh Thường Quân một cách có hệ thống để thu thập nội dung hoặc dữ liệu từ Ứng dụng Mạnh Thường Quân.

d) Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các tài liệu trong Ứng dụng Mạnh Thường Quân, bao gồm không giới hạn các logo và nhãn hiệu dịch vụ, là tài sản của Mạnh Thường Quân. Quý khách có thể sử dụng các nội dung từ các Ứng dụng Mạnh Thường Quân cho các mục đích được phép quy định tại các Điều khoản sử dụng, với điều kiện phải thông báo bản quyền sau đây xuất hiện trong tất cả các bản sao của bất kỳ tài liệu tải xuống hoặc in: "Bản quyềnthuộc về Công Ty Cổ Phần Mạnh Thường Quân".

e) Thỏa thuận này gồm năm (05) điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Thỏa thuận này chỉ để tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

1.2. Thay đổi nội dung:

a) Mạnh Thường Quân có thể sửa đổi nội dung Thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào.

b) Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo cho người sử dụng trên website www.manhthuongquan.vn trước thời điểm áp dụng (sau đây gọi là “Ngày hiệu lực”) ít nhất là mười bốn (14) ngày.


c) Nếu NGƯỜI VAY không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể không sử dụng dịch vụ của Mạnh Thường Quân hoặc gửi văn bản phản đối đến Mạnh Thường Quân trước ngày hiệu lực. Ngược lại, nếu không có phản hồi nào thì Mạnh Thường Quân hiểu rằng NGƯỜI VAY hoàn toàn đồng ý với các nội dung thay đổi.

d) Trong trường hợp Mạnh Thường Quân không chấp nhận văn bản phản đối của NGƯỜI VAY thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: Nội dung thoả thuận

2.1. Vai trò của Mạnh Thường Quân

a) Thông qua website Manhthuongquan.vn, fanpage Mạnh Thường Quân và App Mạnh Thường Quân (iOS, Android), Mạnh Thường Quân cung cấp dịch vụ trung gian kết nối NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ với các giao dịch trong thời gian ngắn hạn.


b) Mạnh Thường Quân sẽ đánh giá uy tín của NGƯỜI VAY trên nhiều chỉ số và dựa trên căn cứ đó để giới thiệu họ đến NHÀ ĐẦU TƯ.


c) Đơn vị tiền tệ cho vay là tiền VIỆT NAM ĐỒNG.

2.2. Vai trò của NHÀ ĐẦU TƯ

Thông qua Mạnh Thường Quân, bên cho Vay là NHÀ ĐẦU TƯ sẽ quyết định cho những NGƯỜI VAY có nhu cầu, vay một khoản tiền nhất định từ 01 triệu đến 10 triệu theo hình thức tín chấp.

2.3. Vai trò của NGƯỜI VAY
NGƯỜI VAY gửi yêu cầu vay và đăng ký khoản vay, dựa vào yêu cầu của NGƯỜI VAY, Mạnh Thường Quân sẽ đánh giá tín nhiệm và giới thiệu nhu cầu của NGƯỜI VAY đến NHÀ ĐẦU TƯ.

Người vay sau khi được NHÀ ĐẦU TƯ chấp nhận cho vay, sẽ được nhận tiền về tài khoản (ví hoặc tài khoản ngân hàng hoặc tại quầy).

NGƯỜI VAY có trách nhiệm phải trả lãi suất theo thỏa thuận tại từng thời điểm cho NHÀ ĐẦU TƯ, trả phí giới thiệu khoản vay cho Mạnh Thường Quân theo từng khoản vay tại từng thời điểm.

NGƯỜI VAY có trách nhiệm thanh toán gốc, lãi, phí đúng thời hạn thỏa thuận, nếu không NGƯỜI VAY sẽ phải chịu mức phí phạt tại từng thời điểm.

Hình thức thế chấp: Tín chấp danh dự, thông tin cá nhân do NGƯỜI VAY tự nguyện cung cấp.

Điều 3: Thông tin liên quan đến khoản vay

Các bên tham gia giao dịch thừa nhận đã biết và đã hiểu về nội dung giao dịch vay dân sự giữa các bên theo quy định tại Hợp đồng dịch vụ và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, kèm theo; đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan của pháp luật.

Phí giới thiệu: do các bên thỏa thuận, tùy theo giá trị giao dịch vay và thời điểm vay.

Trường hợp NGƯỜI VAY vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (bao gồm nghĩa vụ thanh toán đúng hạn), các Bên đồng ý áp dụng mức phạt vi phạm Hợp đồng như sau: do Mạnh Thường Quân đề xuất và có hiệu lực áp dụng với các bên ngay khi phát sinh hành vi vi phạm hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng này, các thỏa thuận liên quan và theo quy định.

NHÀ ĐẦU TƯ sẽ mở một tài khoản ví điện tử trung gian (sau đây gọi là “Ví”) - là ví được cấp phép bởi Ngân hàng nhà nước để sử dụng dịch vụ của Mạnh Thường Quân, ở đây là ví điện tử VIMO và ủy quyền cho Mạnh Thường Quân thu hộ tiền từ ví của NHÀ ĐẦU TƯ để chuyển sang Ví hoặc tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

NHÀ ĐẦU TƯ được hưởng lãi tính từ ngày kế tiếp kể từ thời điểm tiền được chuyển thành công sang tài khoản ngân hàng của NGƯỜI VAY.

Mạnh Thường Quân sẽ có trách nhiệm quản lý hồ sơ, thông tin của NGƯỜI VAY, tự động nhắc nhở để NGƯỜI VAY có trách nhiệm trả nợ đúng hẹn cho NHÀ ĐẦU TƯ. Trường hợp NGƯỜI VAY chậm trả hay quá hạn. Mạnh Thường Quân sẽ gửi hồ sơ của NGƯỜI VAY cho NHÀ ĐẦU TƯ xử lý thu hồi nợ.

Điều 4: Quyền và trách nhiệm của các bên

1. Quyền và trách nhiệm của Mạnh Thường Quân (ứng dụng giới thiệu NGƯỜI VAY và NHÀ ĐẦU TƯ)
a) Hướng dẫn NGƯỜI VAYcách giao dịch và trả nợ đúng quy trình

b) Giải thích rõ ràng lãi và phí kết nối cho NGƯỜI VAY

c) Cam kết không yêu cầu NGƯỜI VAY trả thêm bất kỳ loại phí nào ngoài 2 loại phí được quy định trong bản thỏa thuận này.

Mạnh Thường Quân có quyền yêu cầu NGƯỜI VAY cung cấp các thông tin cần thiết để phục vụ duyệt khoản vay.

d) Trường hợp NGƯỜI VAY không trả nợ đúng hạn, Mạnh Thường Quân có quyền sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY, thông tin nhân thân của NGƯỜI VAY để cung cấp cho NHÀ ĐẦU TƯ và để yêu cầu thanh toán khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn: công bố thông tin của NGƯỜI VAY trên các phương tiện xã hội, liên lạc với bạn bè, người thân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay.

Nếu NGƯỜI VAY vẫn không thanh toán khoản vay, Mạnh Thường Quân và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ bán nợ cho tổ chức thứ 3 hoặc kiện NGƯỜI VAY ra Tòa án dân sự theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

e) Bất cứ lúc nào, Mạnh Thường Quân cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho NGƯỜI VAY.

Đọc kỹ bản thỏa thuận này và đồng ý tất cả các điều khoản trước khi quyết định trở thành NGƯỜI VAY của Mạnh Thường Quân.

Cung cấp thông tin rõ ràng chính xác cho Mạnh Thường Quân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đó.

Nếu NGƯỜI VAY cung cấp sai lệch thông tin nhằm chiếm đoạt khoản vay, Mạnh Thường Quân và NHÀ ĐẦU TƯ sẽ kiện NGƯỜI VAY về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng ý cho Mạnh Thường Quân được sử dụng thông tin cá nhân của NGƯỜI VAY, thông tin nhân thân của NGƯỜI VAY để yêu cầu thanh toán khoản vay nếu NGƯỜI VAY vi phạm chính sách củaMạnh Thường Quân như chậm chễ, không trả nợ, v.v.

Đồng ý chịu mọi hình phạt, mọi biện pháp thu hồi khoản vay của Mạnh Thường Quân, của NHÀ ĐẦU TƯ, của bên thứ 3 nếu NGƯỜI VAY không hoàn thành trách nhiệm cam kết về khoản vay.

Cam kết khôngsao chép, tiết lộ, phát triển một phần hoặc toàn bộ ứng dụng và/hoặc tải sản sở hữu trí tuệ khác của Mạnh Thường Quân dưới mọi hình thức

Cam kết bảo mật thông tin, tôn trọng bản quyền và tuân thủ mọi quy định trong Thỏa thuận này của Mạnh Thường Quân.

Khi sử dụng Mạnh Thường Quân, NGƯỜI VAY sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với khoản vay của mình. Có thể NGƯỜI VAY phải bồi thường cho Mạnh Thường Quân và NHÀ ĐẦU TƯ nếu NGƯỜI VAY vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hoặc NGƯỜI VAY gây tổn thất, thiệt hại cho Mạnh Thường Quân hoặc cho NHÀ ĐẦU TƯ.

Điều 5: Tranh chấp với Mạnh Thường Quân

Nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa NHÀ ĐẦU TƯ và Mạnh Thường Quân, NHÀ ĐẦU TƯ hãy vui lòng liên hệ tới Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Mạnh Thường Quân theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi tới số điện thoại: 0868.8642.68

b) Gửi Email tới địa chỉ: linhtt@peacesoft.net

c) Trao đổi với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của Mạnh Thường Quân

* Lưu ý: Nhân viên hành chính của Mạnh Thường Quân làm việc từ 8h30 tới 17h30 các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu, thứ Bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ Bảy, các ngày Chủ Nhật và nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Luật áp dụng cho Thỏa thuận:

NGƯỜI VAY đồng ý rằng, tất cả các vấn đề phát sinh và/hoặc liên quan (nếu có) giữa NGƯỜI VAY và Mạnh Thường Quân theo Thỏa thuận này, được giải quyết theo quy định của luật nhà nước Việt Nam.